Frater Gérard-Marie Ketterer OP

I disse dager er det 60 år siden frater Gérard-Marie Ketterer avla sine ordensløfter i dominikanerordenen. Det skjedde i Lille i Frankrike den 23. september 1961. 60-årsjubileet for disse løftene ble feiret hos dominikanerne denne uken.

Frater Gérard ble født i Paris 2. februar 1938. Han har vært tilknyttet St. Dominikus kloster i Oslo siden januar 1973. Her har han hatt ulike funksjoner, blant annet som økonom og kokk. I en årrekke var han lærer ved Den franske skole i Oslo, Lycé René Cassin. Hans omtenksomme, trofaste og mangeårige innsats fyller oss med takknemlighet.

I forbindelse med frater G´erards 75-årsdag ble det publisert en artikkel på nettsiden opdacia.org, Fr. Gérard 75 år. Her finnes også lenke til et fint filmportrett av jubilanten, laget av Thomas Winje Øijord.