Global uke*

13. – 20. november
Kirkene står sammen mot moderne slaveri
I forbindelse med Global uke finner dere brosjyren «Drømmer som brast» i våpenhuset i St. Dominikus kirke.
 
For kirkene har kampen mot global urettferdighet alltid vært en del av oppdraget og har påkalt vår reaksjon og handling. Global uke er et initiativ fra kirkene i Norge, samlet i Norges Kristne Råd (NKR) om å gå sammen for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig i løpet av en fast årlig uke. Idéen kom etter inspirasjon fra Sverige og Finland.

Idéen med Global uke er at menighetene og kirkesamfunnene selv er arrangører. Ambisjonsnivået bestemmes ut fra kapasitet og lokale forhold og tar utgangspunkt i arenaer og aktiviteter som allerede pågår i menighetslivet. Det kan spenne fra å nevne årets globale tema i én forbønn i løpet av uken til å sette opp tverrkirkelige arrangementer. Menigheter i Norge er del av et verdensomspennende kirke- og misjonsnettverk og har partnere med forankring i det globale Sør. Mange søsterkirker lever tett på en virkelighet preget av klimaendringer, fattigdom, økonomisk urettferdighet og krenkelser av menneskerettighetene. Global uke gir norske menigheter og grupper god mulighet til å synliggjøre at de er del av et globalt felleskap som vil møte urett med handling.

Global uke er ikke ment å være en «markedsplass» eller innsamlingsarena for støtte til prosjekter i Sør. Arrangementet dreier seg først og fremst om økt kunnskap og bevisstgjøring, forankring i kristen tro og vil presentere flere handlingsalternativer. Støtte til gode prosjekter i Sør vil likevel ligge som en naturlig handling blant flere. Les mer…

 

Hvordan påvirker du det moderne slaveriet?

Hvordan påvirker du det moderne slaveriet? Hvor mange slaver jobber egentlig for deg? Slavery Footprint er en side hvor du kan finne ut hva som er din link til det moderne slaveriet, og hvordan din livsstil kan være med å skape grunnlag for slaveri i verden i dag.
Hvor mange sko har du? Vet du hvor skoene dine er laget, og hvordan arbeiderne som laget dem hadde det? Eller hvordan mineralene i sminken din har funnet sin vei til skapet på badet ditt? Les mer på www.slaveryfootprint.org
 
 

Faktaark

Her finner du noen fakta om moderne slaveri, og en side med informasjon om hva enkeltpersoner, grupper og menigheter kan gjøre. Les mer…
 
 

 
 
* Teksten i innlegget er hentet fra www.globaluke.no