Søndag 17. september, 24. søndag i det alm. kirkeår, År A.

INTROITUS: Herre, gi fred til dem som håper på deg!
GRADUALE: Nådig og barmhjertig er Herre, langmodig og rik på miskunn.

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

LITURGISK KALENDER
Tors. 21. sept.: Matteus, Evangelist.

MESSEN OG EUCHARISTIEN, v. sr. Ragnhild Marie Bjelland i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15, mandag 25. sept.kl. 19.30. Kurs til innføring i, og oppfriskning, av troen, annenhver mandag, frem til
april. Fri adgang, ingen påmelding. (Katolsk tro og liv.)

MEDITASJONSGRUPPEN møtes i Katarinahjemmets kapell hver mandag kl. 19.30. Kontakt: Tone Mjaavatn, tel. 952 06 664 . Se også: WCCM.no

MARYLYNNE ROBINSON, AMERIKANSK LITTERATURS GRAND OLD LADY. Mandag 18. sept. kl. 18.00, i Halvbroren Bokkafé, Akersgaten 27. I panelet bl.a. Biskop Erik VARDEN.

Tirsdag 26. september kl. 19.30: Øivind Varkøy: TROENS ØRE, TANKER OM MUSIKK OG RELIGION. I dominikanernes foredragssal. Arr.: St. Dominikus Klosters venneforening. (Katolsk Forum).

KOMMENDE BEGIVENHETER:
Tirsdag 10. oktober kl. 19.30: Janne Haaland Matlary: DEMOKRATIETS INDRE OG YTRE FIENDER. I dominikanernes foredragssal.
Fredag 13. oktober kl. 10.00-15.00: SVEIN ELLINGSEN SOM ØKUMENISK SALMEDIKTER. På Menighetsfakultetet., Gydas vei. Sr. Ragnhild Marie Bjelland: SVEIN ELLINGSEN I KATOLSK SALMESANG. Påmelding og info: mf.no/kom
«DE KOM OG BLE; KATOLSKE INNVANDRERE I NORGE» av Elisabeth Solberg. Bokpresentasjon mandag 23. oktober kl. 18.30 i Litteraturhuset, Wergelandsveien.

MARISTENES HØSTSEMINAR, lørdag 28. oktober kl. 11.00-13.00, hos St. Joseph-søstrene, Glads vei 23. Pål Kolstø: «Russisk-ortodokse holdninger til krigen i Ukraina, og våre holdninger til dem etter krigen» Kr. 200.-, Pizza! Påmelding: siri.beate.hagen@gmail.com Frist: 12. oktober.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond
eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no