2. januar 2022, Herrens Åpenbaring – Epiphania Domini.

INTROITUS: Lovsyng Herren, alle folk, alleluja, alleluja

GRADUALE: Alle jordens konger skal bøye seg for Ham, alle folkeslag skal tjene ham

KIRKEKAFFEN I ST. DOMINIKUS SØNDAGER ER DESSVERRE AVLYST P.G.A. SITUASJONEN

Adgang til høymessene: billett.katolsk.no. Til hverdagsmesser og søndag kl. 9.00 er det tilstrekkelig å skrive navn og telefon ved inngangen.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

DOMINIKANERNE TAKKER HJERTELIG FOR ALLE GAVER OG HILSENER TIL JUL.

NYTTÅRSDAG: KL. 11.00: MESSE

SØNDAG 2. JAN.: Kl. 9.00: MESSE, KL. 11.00: HØYMESSE

KLOSTERBUTIKK – søstrene på Katarinahjemmet gjør oppmerksom på at klosterbutikken er åpen! Bøker – nye og brukte – Tautrasåpe, lys fra Karmel, julekort og litt annet. Samtidig er det salgsutstilling på Rosahjemmet av noen av sr. Danas arbeider: mykpastell, grafikk, vannmaling. Butikk og utstilling er åpne 10-18 alle dager.

KALLSRETRETT VED ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR 28 – 30.januar, for menn 18 til 35 år. Gratis. Påmelding: rektor.steystein@okb.katolsk.no

SØKNADFRIST TIL ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR, 1. februar 2022. rektor.steystein@okb.katolsk.no

«MARTYRIETS ØKUMENIKK, v. Sr. Anne Bente Hadland. Tirsdag 25. januar kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. (KATOLSK FORUM)

KALLSMESSE I ST. DOMINIKUS KIRKE torsdag 3. februar kl. 18.30, ved dominikanerinnene og dominikanerne.

«I BEGYNNELSEN VAR LYDEN» – Søster Ragnhild Marie Bjelland, taler om liturgi og liturgisk musikk, tirsdag 8. februar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. (KATOLSK FORUM).

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).

Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe

Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper

Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.30 – 18.00, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMET: http://katarinahjemmet.katolsk.no