Søndag 20. nov., Kristi Kongefest, År. C

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

INTROITUS: Gud skal gi ham Davids kongestol, og hans rike skal vare evig
GRADUALE: Herren er konge, kledd i høyhet

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN.

MILITÆRVALFART TIL LOURDES 8.-18. MAI 2023. For soldater i førstegangstjeneste, og andre i uniform. Inf: Major Torbjørn Olsen, mob. 410 01 620

«ORGELTONANE I ST. DOMINIKUS – FRÅ PIONERANE LUTZ OG NORHEIM TIL IDAG», v. Åse Skjerdal. Tirsdag 22. november kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang- Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

MARKERING I JØDISK MUSEUM søndag 27. nov. kl. 18.00 i jødisk Museum, Calmeyers gate 15.B, verk av tre komponister, og teater: «Ruth Maiers dagbok – en trestemt monolog». Gratis adgang, pamelding@jodiskmuseumoslo.no

MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. Se også WCCM.org og WCCM.no

ÅPENT HUS PÅ KATARINAHJEMMET Lørdag 26. nov. kl. 10.30-15.00. Julemarked, juleverksted og hyggelig kafé. Alle velkommen.

PRESENTASJON AV «SEGL 2022». Lørdag 26. nov. kl. 14.00 -16.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang, alle velkommen.

«I DITT LYS; – LIVET I TAUTRA MARIAKLOSTER», Boklansering mandag 28. november kl. I8.00, Litteraturhuset, Wergelandsveien. Arr. St. Olav Forlag og katolsk.no

«KIMER I KLOKKER – SIGRID UNDSETS JUL» Boklansering søndag 4. desember kl. 15.00 på Katarinahjemmet. Arr. St. Olav Forlag og katolsk.no- Fri adgang. Varighet: to timer.

REQUIEM-MESSE FOR PASTOR MICHEL BECKERS onsdag 7. desember kl. 13.00 i St. Olav Domkirke.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no
KATARINAHJEMMMET – http://katarinahjemmet.katolsk.no