Søndag 3. september, 22. søndag i det alm. kirkeår, År A.

INTROITUS: Herre, du gir meg livet igjen, og min sorg skal vendes til glede.
GRADUALE: Min sjel tørster etter den levende Gud, når kan jeg tre frem for hans åsyn?

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

LITURGISK KALENDER
Fre. 8. sept: Marias fødsel.

KULTURDAG I ST. OLAV LØRDAG 9. SEPTEMBER. Messe i St. Olav Domkirke kl. 10.00, deretter mat og underholdning i Akersveien.

MESSE PÅ BISKOP BERNTS 70-ÅRSDAG tirsdag 12. september kl. 11.00 i St. Olav Domkirke. Alle velkommen. Gi gjerne en gave til ny St. Olav-statue, se katolsk.no

KATOLSK TRO OG LIV, ST. DOMINIKUS, kurs til innføring i, og oppfriskning av, troen, ved dominikanerinnene, Maria Sammut, og brødrene. Mandag 11. september kl.19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15, og annenhver mandag. Fri adgang, ingen påmelding.

KURS I KATOLSK TRO OG KRISTENLIV I ST. OLAV. uforpliktende, men særlig utformet for dem som vurderer å konvertere. Varighet: to semestre. Start: tirsdag 12. september, hverannen tirsdag. Påmelding: stolavmenighet.info/troskurs

JØDISKE FILMDAGER 5. – 10. september. Cinemateket, Dronningens gate. Program og billetter på jodiskmuseumoslo.no

MEDITASJONSGRUPPEN møtes i Katarinahjemmets kapell hver mandag kl. 19.30. Kontakt: Tone Mjaavatn, tel. 952 06 664 . Se også: WCCM.no

MARYLYNNE ROBINSON, AMERIKANSK LITTERATURS GRAND OLD LADY. Mandag 18. sept. kl. 18.00, i Halvbroren Bokkafé, Akersgaten 27. I panelet bl.a. Biskop Erik VARDEN.

KOMMENDE BEGIVENHETER:
Tirsdag 26. september kl. 19.30: Øivind Varkøy: TROENS ØRE, TANKER OM MUSIKK OG RELIGION. I dominikanernes foredragssal.
Tirsdag 10. oktober kl. 19.30: Janne Haaland Matlary: DEMOKRATIETS INDRE OG YTRE FIENDER. I dominikanernes foredragssal.
Fredag 13. oktober kl. 10.00-15.00: SVEIN ELLINGSEN SOM ØKUMENISK SALMEDIKTER. På Menighetsfakultetet., Gydas vei. Sr. Ragnhild Marie Bjelland: SVEIN ELLINGSEN I KATOLSK SALMESANG. Påmelding og info: mf.no/kom

PROGRAM FOR OLAVSDAGENE I ROMA 14.-16. OKTOBER: katolsk.no/nyheter

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no