Helligdag 3. søndag i påsketiden år CForedrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.DOMINIKANERNE FEIRER MESSE I OLAV-KLOSTERETS RUINER
St. Hallvards plass i gamle Oslo, fredag 24. mai kl. 18.00. Ingen messe i St. Dominikus Kirke. Velkommen!

SALGSUTSTILLING
To malerier av Svein Tomas Johansen i dominikanernes foredragsssal.
Han stiller ut 25 malerier, «Tilegnet» på Baroniet Rosendal, åpning 31. mai kl. 20.00 i Den røde sal, med konsert av Leiv Ove Andsnes.

HVERDAGSMESSEN FEIRES I SAKRISTIET I ST. DOMINIKUS
mandag 6. til onsdag 8. mai, da kirken er uten elektrisitet i de dagene. Inngang gjennom kirken.

GJENSYN MED ET GJENSYN, KATOLSK LESNING AV «BRIDESHEAD REVISITED.»
Jan Schumacher om Evelyn Waughs roman, tirsdag 7. mai kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal.
Alle velkommen.

TEKSTGRUPPEN «LOGOS»
starter igjen torsdag 9. mai kl. 19.15 på Katarinahjemmet.
Nye interesserte bes kontakte mette.andresen@katolsk.no

MENNESKETS PSYKOLOGISKE OG ÅNDELIGE UTVIKLING – ET KATOLSK PERSPEKTIV
ved spesialist i psykiatri Helene Fongen, onsdagene 8., 15. og 22. mai kl. 18.30 i Menighetssalen, Akersveien 5.
Ingen påmelding.

17. MAI, GRUNNLOVSDAG
Messe i St. Dominikus Kirke kl. 9.00. Ingen annen messe.

ST. HALLVARDSDAG 15. mai
Fullt program fra kl. 12.00 på www.sthallvardsdag.no
Økumenisk vesper kl. 18.00.

«DEN HELLIGE BIRGITTAS PROFETIER OG DEN INTELLEKTUELLE ARV I ITALIA»
ved professor Unn Falkeid. Tirsdag 21. mai kl. 20.00 i dominikanernes foredragssal. Enkel servering.
(Arr,.: St. Dominikus Klosters Venner.)

FAMILIEDAG PÅ KATARINAHJEMMET
lørdag 25. mai kl. 11.00-18.00. «Hvordan oppdra barn i tro? Hvordan er det å være ung kristen idag?»
Pris: kr. 250.- pr. familie, betales med VIPPS til 98637296.
Bindende påmelding til vokseritroen@gmail.com innen 16. mai.
Mer inf.: www.katarinahjemmet.katolsk.no

FELLESSKAPET ungOP
for unge over hele landet, under 35 år, inspirert av dominikanernes motto «contemplata aliis tradere»
To samlinger årlig.
www.fellesskapet ungOP.

VALFART TIL MEDJUGORJE onsdag 18. til onsag 25. september. Prest: fr. Haavar Simon Nilsen. Pris: NOK 2200.- .
Påmelding: Ingunn Glomnes Johansen,
mob. 402 25 151, ingunn_gjohansen@yahoo.no

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15. 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00)

Ordinære messetider:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

VIPPS-NUMMER 21991 Se mer fra Dominikanerne på klosternytt.no