32. søndag i det alminnelige kirkeår, år. B.

INTROITUS: Herren har velsignet deg til evig tid.

GRADUALE: Lov Herren, min sjel!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

SE BISKOP ERIK VARDENS FOREDRAG FRA 3. NOV. PÅ FACEBOOK!

LITURGISK KALENDER: Mandag 8. november: Alle avdøde dominikaneres sjelers dag.

BOKEN OM DOMINIKANERNE I NORGE De som ikke har skaffet seg «Prekebrødrene», den rikt illustrerte boken på 360 sider om dominikanernes hundre år i Norge, kan erverve den etter høymessen i klosterets resepsjon. Pris kr. 389.-. (Om du er en av subskribentene på Tabula Gratulatoria, men ikke har fått den, er prisen 360.-.) Betalingsopplysninger (kontant/vipps/konto-overføring) følger med boken. Den kan også skaffes i St. Olav bokhandel.

OM FORBEREDELSEN TIL SYNODEN 2023: www.synod.va

«TANKER OM TRO OG TEATER»: v. skuespilleren Svein Tindberg og regissøren Kjetil Bang-Hansen. Tirsdag 23. november kl.19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. (NB. Ny dato!) (KATOLSK FORUM).

JULEMARKED I ST. JOSEPH-SØSTRENES HJEM: Glads vei 23., 12. og 13. november kl. 10.00 – 13.00. Man kan betale med VIPPS og Bankkort.

KATOLSK GROVBRØD: «Brudemysteriet», v. Eirik Steenhoff, onsdag 17. november kl. 19.00. I Menighetssalen, Akersveien 5. Dørene åpnes kl. 18.00 med enkel servering. Messe i St. Olav Domkirke kl. 18.00.

JULEMARKED PÅ ST. SUNNIVA SKOLE, Akersveien 4. 27. november kl. 10.00-17.00.

«I BEGYNNELSEN VAR LYDEN» Søster Ragnhild Marie Bjelland, taler om liturgi og liturgisk musikk, tirsdag 7. desember kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. (KATOLSK FORUM).

HL-SENTERETS PROGRAM: www.hlsenteret.no

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00). Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.30 – 18.00, eller etter avtale. Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMET: http://katarinahjemmet.katolsk.no