HELLIGDAG 22. OKTOBER

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter.
29. søndag i det alminnelige kirkeår A.

 
I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.
 

ÅPEN DAG PÅ MENIGHETSFAKULTETET

Lørdag 21. oktober fra kl. 9.30-15.00. Hva er det med Jerusalem? ved kirkehistoriker Eivor Oftestad og prof. Kristin Bliksrud Aavitsland. Luthersk salmeandakt ved Eivind Skeie, og andre foredrag og musikkinnslag, ved Edvard Hoem, Wolfgang Plagge og Oddbjørn Sørmoen. Les mer…
 

ET UØNSKET FOLK, HVORDAN 66 NORSKE ROM ENDTE I AUSCHWITZ

Lørdag 21. oktober kl. 14.0-15.30 ved Carl Emil Vogt i Universitetets Gamle Festsal, Karl Johans gate. Arr.: HL-senteret og UiO. Les mer…
 

KATOLSK TRO OG LIV

Mandag 23. okt: Ikke foredrag!
Mandag 30. okt: Ekteskapets sakrament, ved fr. Arne Fjeld.
Mandag 6. nov: Arbeid for Kirkens Enhet, forhold til ikke-kristne religioner, ved Sr. Else-Britt Nilsen O.P.
Kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding. Les mer…
 

KUNSTFOREDRAG VED PATER DAHL

Tirsdag 24. okt: Pieter Brueghel
Tirsdag 14. nov: Jan Gossaert
Kl. 19.30 i dominikanernes Foredragssal. Fri adgang. Ingen påmelding.
 

KIRKENS HJELP TIL ET LIV I BØNN

Onsdag 25. oktober kl. 19.00 ved sr. Anne-Lise Strøm,  i Akersveien 5. Lett måltid kl. 18.30. Les mer Katolsk grovbrød…
 

MARIAS LOVSANG, OG KIRKENS SANG OM HENNE

Lørdag 28. oktober kl. 11.00-15.00 ved Wolfgang Plagge, hos St. Joseph-søstrene, Glads vei, trikk 11 eller 12. Påmelding innen 24. okt. til Annefi Torp 412 56 888. Tidebønner, lunsj, kr. 150,- Les mer om legmaristene…
 

TIL GUDS ÆRE OG SJELENS FORNYELSE: OM BACHS ORGELMUSIKK

Onsdag 8. november kl. 19.00 i Akersveien 5. ved domkantor Vegard Sandholt og domkantor Otto Christian Odland.
Enkel servering fra kl. 18.30. Les mer Katolsk grovbrød…
 

HELGEN I ET GRENSELAND – DEN HELLIGE TRIFON AV PETSJENGA

Onsdag 15. november kl. 19.00, lysbilledeforedrag ved kunsthistoriker og forfatter Caroline Serck-Hansen,  i dominikanernes foredragssal. Den russiske helgen-kårede munken Trifon virket i Syd-Varanger på 1500-tallet. Hva har han å si oss idag? Det er anledning til å kjøpe bok. Entré kr. 50,- Les mer Katolsk – Ortodoks akademi…
 

OPPTAK SANKTA SUNNIVA SKOLE

1. desember søknadsfrist. Ordinært opptak 1. trinn og 8. trinn for skoleåret 2018/19. Søknadsskjema: www.stsunniva.no


VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org