Helligdag

Søndag 26. februar. 8. søndag i det alminnelige kirkeår, år. A.

 

KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN.

ASKEONSDAG
1. mars kl. 18.30: Askevielse og messe i St. Dominikus Kirke.

KORSVEIANDAKT FREDAGER I FASTETIDEN I ST. DOMINIKUS KIRKE

kl. 17.45. Første gang: fredag 3. mars.

FOREDRAGET ER UTSATT!
Mandag 27. februar.Klosterliv og legmannsfraterniteter ved v. fr. Haavar Simon Nilsen

KATOLSK TRO OG LIV
Mandager 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding.
Man. 6. mars, Av Den katolske kirkes historie i Norge, v. Biskop Bernt Eidsvig
Man. 13. mars, Katolsk sogn, v. fr. Ellert Dahl
Man. 20. mars, Valfart og retrett. Maria-åpenbaringer, v. fr. Haavar Simon Nilsen.

LUTHERS THESER I VÅR TID
I Litteraturhuset, Billetter kr. 100/50.- ved døren. Ingen påmelding
Man. 27. februar, Kirkelig makt og Guds tilgivelse. Trond Bakkevig og Bernt T. Oftestad,
Man. 13. mars, Nådens gode gjerninger, v. sr. Anne-Lise Strøm, O.P., og biskop Per Arne Dahl.
Man. 27. mars, Samtale om kristen tro, v. Biskop Bernt I. Eidsvig og biskop Ole Christian Kvarme.

KATOLSK GROVBRØD
Foredrag i St. Olav Domkirkemenighet
Dørene åpnes kl. 18.30. Enkel servering. Messe i St. Olav kl. 18.00
Ons. 1. mars, Å utfylle Kristi lidelser, v. sr. Anne Bente Hadland OP.
Ons 15. mars, En liten skole i bønnens liv, v. legkarmelitt Anne Samuelsen.
Ons. 29. mars, Det musikalske symbolspråket i Den stille uke, v. Wolfgang Plagge.

MESSE MED BØNN OM KALL
Tor. 2. mars i St. Olav Domkirke kl. 18.00. Legfransikanerne, Legdominikanerne, Maristenes og Picpuspatrenes. Leggrupper presenteres på «faste-kirke-kaffe» etter messen.

KVINNENES INTERNASJONALE BØNNEDAG
Økumenisk gudstjeneste i St. Hallvard Kirke fredag 3. mars kl. 16.00-18.00.
Samling i menighetssalen, med mat fra Filippinene.

SANT EGIDIO
Neste samling 7. mars kl. 18.45.

KNUT RUYTER PRESENTERER ST. HALLVARDS JUBILEUMSBOK
Der himmelen stiger ned, på kirkekaffen i St. Dominikus søndag 12. mars.
Boken kan kjøpes: kr. 299.-

VENNEFORENINGENS MEDLEMSMØTE
15. mars kl. 19.30 i St. Dominikus Foredragssal. Forfatter og kirkehistoriker Eivor Oftestad «Vi lager barn», med replikk av Vegard Bruun-Wyller.

RETRETT PÅ POLSK I ST. DOMINIKUS KIRKE
Fra Fredag 17. til og med søndag 19. mars, kl. 19.00 messe på polsk, kl. 19.30 retrett-foredrag ved p. Pawel Kozacki, OP., provinsial-prior. Alle velkomne.

SAMVITTIGHETSFRIHET FOR HELSEARBEIDERE 
Seminar lørdag 25. mars kl. 10.00-15.00, i Mariagården, Akersveien 16. Håkon Bleken, Hallvard Holde, O.F.M. helsearbeidere særlig velkomne.
Arr. Pastoralavdelingen i OKB.


[wp-svg-icons icon=»info» wrap=»i»] VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller https://stdominikus.katolsk.no

MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org