er en felles blog for dominikanerne i Norden, alle fire grener: moniales, søstre, legdominikanere og brødre.

Posted in Ukategorisert