Martyriets økumenikk er foredragets tittel hvor sr. Anne Bente vil rette oppmerksomheten mot martyriet i vår tid.

Utgangspunkt  er boken om de 21 koptiske martyrene som ble drept av IS på en strand i Libya i 2015. Hvem er de? Hva forener dem og oss? Og er kanskje martyrenes vitnesbyrd det som forener kristne på tvers av konfesjoner og tid?