Katolsk-ortodoks akademi

På vårens møte blir vi bedre kjent med ukrainske katolikker av bysantinsk tradisjon i Norge. Den nyutnevnte presten f. Myron Kuspsys orienterer.
 
Tid og sted: tirsdag 13. mars kl. 19.30 i menighetssalen til St. Hallvard katolske kirke på Enerhaugen. Alle er velkommen.