Brødrene i St. Dominikus inviterer til korsveiandakt

hver fredag i fastetiden kl. 17.45

Alle hjertelig velkommen!