VELASQUEZ
Sevillaner og Kongens Maler

Hvem: v. pater Ellert Dahl
Når: Mandag 26. oktober
Klokkeslett: Kl. 19.30
Hvor: Dominikanernes foredragssal Neuberggaten 15.
Fri adgang: Gaver går til kirkerommets oppussing

Velasquez er en «kongelig maler» både fordi han avbilder de spanske monarker og fordi han er kongelig suveren som maler i sin samtid. Med objektivt blikk, samtidig klar og følsom gjengir han de avbildede, fra kongen til hoffnarren, fra mytologiske scener til hverdagslige susjetter, foruten religiøse motiver.