I  AUGUST  BER DOMINIKANERNE I KATARINAHJEMMETS KAPELL,
fra mandag 3., p.g.a. arbeidene i kirken.

Man-fre: Laudes kl. 07.30
Vesper kl. 18.00
Messe kl. 18.30
Lørdager: Messe kl. 18.00, fulgt av vesper.

Søndager feires messe kl. 09.00 og kl. 11.00 i haven i St. Dominikus, Neuberggaten 15.