St Dominikus kirke 2015 detalj

 St. Dominikus kirke har vært under oppussing i august og deler av september 2015.

Fra og med lørdag kveld den 12. september feires messer i St. Dominikus kirke.

Gjenåpningen markeres med høymesse med utvidet kirkekaffe søndag 13. september kl 11.00 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen! Les mer