SØNDAG 1. MAI
Vanlige søndagsmessetider i St. Dominikus Kirke.

KRISTI HIMMELFARTSDAG

Torsdag 5. mai:
kl. 09.00: Messe
kl. 11.00: Høymesse

PINSEDAG
Søndag 15. mai:
vanlige søndagsmessetider

2. PINSEDAG
Mandag 16. mai:
kl. 11.00: Messe, ingen annen messe i St. Dominikus Kirke.

17. MAI, GRUNNLOVSDAG
kl. 09.00: Messe, ingen annen messe i St. Dominikus denne dagen.

MANDAG 23. mai: MESSEFALL!

Alle Dominikanerne i Oslo må være på møte i Sverige. Ingen messe i St. Dominikus denne dagen.

Øvrige liturgitider les mer…