Foto: Trygve Indrelid
Foto: Trygve Indrelid

Sr. Dana Benedicta avlegger sine evige løfter på festen for korsets opphøyelse, onsdag 14. september. Pontifikalmesse ved Biskop Bernt Eidsvig feires i St. Dominikus kirke kl. 18.30. Alle er velkomne til messen, med påfølgende mottagelse på Sta. Katarinahjemmet.

Sr. Dana Benedicta kommer fra Polen, er utdannet billedkunstner, og etter flere opphold i Norge, trådte hun inn i Sta. Katarinahjemmet i 2010. Hun avla sine første løfter i 2013. Les mer om sr. Dana Benedicta…