FREDAG 6.:

Kl. 17.00, St. Dominikus kloster;

Foredrag v/ Åse Sofie Skjerdal;

«OM OG AV BRØDRENE O.P. i St. Olav tidsskrift gjennom 100 år.»

Åpent for alle (i hh til eventuelle smittevernregler).

Kl. 18.30, St. Dominikus kirke; aftenmesse etterfulgt av felles vesper

LØRDAG 7.:

Kl. 11.00, messe i St.Dominikus kirke v/ provinsial eller provinsialvikar.

Kl. 12.15, Foredrag i kirken v/ Kristin Bliksrud Aavitsland;

                  «Freskene i kirken, og fr. Alain Marie Couturier o.p.»

(Eventuelt en felles lett lunsj, pizza, i hagen til selvkost)

(Reise til Gamlebyen)

Kl. 17.00, Vesper i ruinene av det første dominikanerklosteret i Oslo, Olavsklosteret.

Kl. 18.30 (ca.) Hagefest i St. Dominikus kloster,

med bl a en presentasjon av boken som har kommet om klosterets 100 år.

Søndag 8.:

Kl. 9.00: Messe

Kl. 11.00; Høymesse i St. Dominikus kirke, presidert av biskop Bernt.

Enkel Kirkekaffe/aperitif for et kort treff i hagen etter messen.