Sr. Else-Britt Nilsen vil være til stede ved FNs kommisjon for kvinnespørsmål i New York, 11. – 23. mars.

Dominikanerordenen legger stor vekt på arbeid innen rettferdighet og fred, og er representert ved FN i Geneve og New York. Les mer…