Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å delta i liturgien gjennom den stille uke og påskehøytiden!

Palmesøndag: kl. 9.00: Messe
kl. 11.oo Palmevielse, prosesjon og høymesse

Mandag, tirsdag og onsdag i stille uke: kl. 18.30: Messe etterfulgt av vesper

Skjærtorsdag kl. 9.00: Tenebræ (Morgensang)
kl. 18.30: Høymesse, tilbedelse, kl. 21.30: Jesu avskjedstale.

Langfredag: kl. 9.00: Tenebræ (Morgensang)
kl. 17.00: Langfredagsgudstjeneste

Påskeaften kl. 9.00: Tenebræ (Morgensang)
kl. 22.00 Påskevigilie, midnattsmesse

Søndag 1. Påskedag kl. 11.00: Høymesse
Mandag 2. Påskedag kl. 11.00. Messe