Tro i gode og onde dager: Hva gjør at vi holder fast ved vår kirketilhørighet?

En katolsk og en ortodoks konvertitt deler sine refleksjoner.

Sankt Dominikus kloster, lørdag 30. mars 2019 kl. 14-16

Billedkunstner Grete Refsum har siden 1985 utforsket kristen tro og tenkning gjennom form. Hennes tilknytning til Den katolske kirke kommer til uttrykk gjennom arbeidene med kors og krusifiks, bønne- og meditative tradisjoner, Fader vår og rosenkransen. Ved siden av atelierarbeid har hun gjennomført mange kunstprosjekter i kirkelig sammenheng. I dag er hun student ved Menighetsfakultet og definerer seg som kateketisk kunstner, se: www.refsum.no Lærer og pedagogisk veileder Maisi Bäckman er opprinnelig fra Finland og har i en årrekke arbeidet i Osloskolen. Hun er spesielt opptatt av balansen mellom kognitiv og kunstnerisk kompetanse, og bruk av musikk, drama og fortelling som redskaper for å utvikle hele mennesket. Denne balansen mellom tanke og følelse er også sterkt tilstede i den ortodokse kirkes gudstjenester, der Bäckman har bidratt aktivt gjennom mange år som kantor og korsanger.
Arrangementet skjer i samarbeid med kirkeakademiet Også vi er kirken. Sted: Foredragssalen i St. Dominikus kloster, Neuberggaten 15, Oslo. Enkel servering. Inngang kr. 50