Denne uken har vi i St. Dominikus, Oslo hatt en hyggelig visitas fra dominikanernes assistent for Europa, frater Alain Arnould, og assistent for Asia, frater Jamshed Gill.

Bildet viser de to gjestene sammen med brødrene og noen legdominikanere.