5. alm. sønd. A, Matt 5,13-16

 

Brødre og søstre,
når vi i dagens evangelium hører Jesus si: ”Dere er Jordens salt”, får det kanskje noen til å spisse ørene. Vi vet at salt setter smak på maten, men vi vet også at for mye salt kan være helseskadelig.

Så la oss derfor se litt nærmere på saltets funksjoner, så blir det kanskje lettere å forstå hva Jesus mener med denne metaforen. Salt ble i Bibelsk tid utvunnet fra salt-avsetninger ved Dødehavet, men i tillegg til spisesalt lå det mineralplater på overflaten, som hadde mistet sin kraft, sin funksjon, og sin smak. Dette ble brukt som katalysator når man brant kamelmøkk, som var den vanligste varmekilden i husholdet. Etterpå ble det kastet ut som gjødsel.

Det hvite matsaltet var derimot svært verdifullt, og foruten å smaksette maten, forlenget det dens holdbarhet i varmen, så den ikke ble bedervet og gikk i forråtnelse. Men i tillegg til dette, har saltet en rensende effekt også på det levende kjødet. Vasker vi et sår med saltvann, renses det for bakterier, og vi unngår infeksjon!

Dette forteller oss at saltets viktigste oppgave var å hindre forråtnelse og ødeleggelse, og Jesu metafor blir med ett mye lettere å forstå. Han kaller rett og slett disiplene Jordens salt fordi de, ved å tro på ham, kan bidra til at hans frelse får virke blant menneskene, og motvirke syndens fordervende krefter i å utfolde seg. Men, hadde saltet mistet sin kraft og funksjon, ble det som vi hørte, bare kastet ut som avfall.

Men Jesus sier også til vennene sine at de er ”Verdens lys”! For mens saltet, med sine gode krefter og egenskaper, virker usynlig i det stille, ubemerket for andre sanser enn smak og lukt, virker lysets kraft på en oppsiktsvekkende synlig måte! ”Som en by på et fjell, som ikke kan skjules!” Derfor vil Jesus at vi både skal være Jordens salt og Verdens lys. Vi skal virke som salt i det stille, men også lyse for menneskene, så de ser våre gode gjerninger, og kan prise vår Far i Himmelen.

Det er egentlig akkurat dette profeten Jesaia forkynner i dagens første lesning, når Gud taler gjennom ham og sier; ”Du skal dele ditt brød med den som sulter, sørge for klær når du ser en som er naken, og ikke svikte dine egne! For lar du ditt lys bryte frem som når dagen gryr, da skal dine sår snart leges og gro!” Det er selvfølgelig Jesus som er Jordens salt og Verdens lys, og som kom for å gjøre gode gjerninger! Men fordi vi i dåpen blir podet inn i hans legeme, kan vi være lys og salt for verden gjennom ham! En ny menneskeslekt er vi blitt, -som ikke er født av forgjengelig kjøtt og blod, men av Gud! Og fordi Jesus har tent sitt lys i oss, kan han også åpenbare sitt liv gjennom oss, – men da må vi altså ikke setter vårt lys under en skjeppe. Riktignok skinner lyset vårt av og til litt uklart kanskje, men ikke desto mindre, så er vi verdens lys fordi Kristi lys skinner gjennom oss! Det skinner gjennom våre holdninger, gjennom vår adferd, og vår tale. Ved sin barmhjertighet og nåde, gir Gud gir oss det evige liv i gave, og denne gaven blir tilgjengeliggjort for oss gjennom troen! Og bare takket være denne nådegaven kan Jesu Kristi lys skinne for menneskene gjennom oss!
Også denne søndagens evangelium er hentet fra Bergprekenen, hvor Jesus legger vekt på at vi er salige. Og han legger også vekt på at saligheten ikke bare peker frem mot noe vi skal bli, men på på noe vi allerede er. Og for å fremheve hva som preger de salige, kaller Jesus vennene sine; Jordens salt og Verdens lys. Samtidig antyder han at verden er ond, og at den kan gå til grunne ved synden, hvis ikke gode krefter kommer til og renser det som står i fare for å bli bedervet. Og disse gode kreftene, brødre og søstre, ja de er altså oss!

Derfor, i og med at Jordens salt ikke er noe vi skal bli, men noe vi allerede er, blir spørsmålet snarere hva slags salt vi er for våre med-mennesker på jorden, og også om vårt lys virkelig skinner så klart, at alle de gode gjerningene kommer til syne? For de gode gjerningene, de er et tegn på at frelsens frukt er i ferd med å modnes, allerede her og nå!

I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn.
Amen