HELLIGDAG 4. søndag i det advent

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER FOR JULEN 2018

Les mer…

DOMINIKANERNE TAKKER HJERTELIG

for alle hilsener og gaver til jul! Takk også til alle de frivillige hjelperne som gjør liturgien i St. Dominikus Kirke vakker! Og takk til vertskapene på kirkekaffen!

 

WWW.OPDACIA.ORG

Nettsted for dominikanerne i Norden, har aktuelle artikler. Nylig er en betraktning av fr. Pierre Claverie, O.P. , (fr. Gérards og fr. Arnes studiekamerat, som ble saligkåret 8. desember i Algerie,) lagt ut.

 

KULEPENNER

Merket St. Dominikus kloster selges i resepsjonen for kr. 20.- men man kan gjerne betale mer 🙂

 

BISKOP BERNT VELSIGNER EN ALTERTAVLE

vevet av Ingunn Cecilie Lyng, i St. Johannes Kirke, Bretvedt, torsdag 27. desember, festen for Johannes Apostel og Evangelist, messe kl. 18.00.

 

MESSE MED BØNN OM KALL

Torsdag 3. januar kl. 18.00 i St. Olav Domkirke. Vertskap: St. Elisabethsøstrene.
Biskop Bernt presiderer.

 

JULEFEST FOR VOKSNE I ST. OLAV MENIGHET

lørdag 5.januar, festmesse i Domkirken kl.18.00, kr. 200.- betales ved inngangen: Påmelding innen 2. januar, tel. 22 98 21 65.

 

«SKUMRINGSLANDET»

Tirsdag 22. januar kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal: Personlige refleksjoner rundt døden, v. regissøren Kjetil Bang-Hansen,. Alle velkommen.

VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org