HELLIGDAG Herrens åpenbaring, år C

Foredrag, arrangementer og spesielle begivenheter. I forbindelse med høymessen, søndager, er informasjonsarket Helligdag tilgjengelig for alle i St. Dominikus kirke. Dette er nettutgaven.

 

MESSETIDER VINTEREN 2019

Les mer…

 

DOMINIKANERNE TAKKER HJERTELIG

for alle hilsener og gaver til jul! Takk også til alle de frivillige hjelperne som gjør liturgien i St. Dominikus Kirke vakker! Og takk til vertskapene på kirkekaffen!

 

WWW.OPDACIA.ORG

Nettsted for dominikanerne i Norden, har aktuelle artikler. Nylig er en betraktning av fr. Pierre Claverie, O.P. , (fr. Gérards og fr. Arnes studiekamerat, som ble saligkåret 8. desember i Algerie,) lagt ut. Les mer her >>

 

TROSKURS I ST. OLAV DOMKIRKE

tirsdag 8. januar etter messen kl. 18.00 (ca. kl. 18.45) og annenhver tirsdag.
Påmelding her >>

 

BØNN FOR OSLO

Onsdag 9. jan. kl. 19.00-13. jan. kl. 13.00, i Filadelfia, St. Olavs gate kl. 13.00.
Les mer her >>

 

FREDAGSLUNSJ I MARIAGÅRDEN

hver fredag fra 11. januar, etter messen kl. 11.00 i St. Olav Domkirke.
Gratis, lotteri for å dekke utgiftene.

 

«SKUMRINGSLANDET»

Tirsdag 22. januar kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal: Personlige refleksjoner rundt døden, v. regissøren Kjetil Bang-Hansen,. Alle velkommen.

 

ØKUMENISK GUDSTJENESTE PÅ LUNDEN KLOSTER

Onsdag 23. januar kl. 19.00. (Bønneuken for kristen enhet.)

«Rettferdighet, ja, rettferdighet
skal du jage etter»

Medvirkende:
Preken: prostiprest i Heimdal Hilde-Anette Løvenskiold Grüner
Liturg: kapellan i Tonsen menighet Øystein Mathisen
Medliturger: Pater Arne Fjeld, søstrene på Lunden og representanter fra Tonsen menighet.
Kantor: Sondre Pettersen
Tonsen kammerkor

Adresse: Lunden kloster, Øvre Lunden 5, 0598 Oslo

 

DEN INTERNASJONALE HOLOCAUST-DAGEN

Søndag 27. januar. Minnestund på Akershuskaia kl. 15.00-15.30. Deretter mat, prat og musikk på Artelleriloftet, Akershus Slott. Nærmere program senere.
Arr.: HL-senteret.

 

MESSE MED BØNN OM KALL

Torsdag 7. februar kl. 18.30 i St. Dominikus Kirke vertskap:
dominikanerinnene. Deretter samling på Katarinahjemmet.

 

SALIG ER TØRSTEN

«-en dag for det indre livet», lørdag 16. mars kl. 9.30 -17.00, i Filadelfia, St. Olavs gate 24. Med bl.a. sr. Anne Bente Hadland.
Pris: Kr. 400.- (kr. 300.- studenter, trygdede.)
Arr.: Areopagos og tidsskriftet STREK. Les mer og påmelding her >>

 

VALFART TIL ROMA

12.-17. oktober med St. Olav Domkirkemenighet.
Mer informasjon senere.

 

LÆRERE TIL NORSKUNDERVISNING FOR INNVANDRERE

i Akersveien 5, søkes. 15. torsdager i to timer fra ca. kl. 9.30.
Undervisningsmateriell og veiledning gis. Kontakt:
Isabel.Hillestad@katolsk.no

 
VIPPS
St. Dominikus Kirke og Kloster VIPPS-NUMMER: 21991

DOMINIKANERNE
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Les mer på www.klosternytt.no eller http://stdominikus.katolsk.no

ORDINÆRE MESSE OG TIDEBØNNER:
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe fulgt av vesper
Lørdag kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper.
Søndag: kl. 09.00: Messe, kl. 11.00: Høymesse. Kirkekaffe etter høymessen.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

LINKER:
Katarinahjemmet: katarinahjemmet.katolsk.no
Dominikanerne i Norden: opdacia.org