Velkommen til frater Paul Murrays foredrag om Katarina av Siena.

Den hellige Katarina av Siena (1347 – 1380) var mystiker og asket, forfatter og fredsarbeider. Tidlig i livet sluttet hun seg til mantellatene, en gruppe legkvinner i Siena. Her engasjerte hun seg i arbeid for de fattige og syke. I dominikanerkirken fant hun sitt åndelige hjem. Senere engasjerte hun seg også i politiske spørsmål, der hun klart og uredd sa sin mening til de øverste lederne både i Kirken og i samfunnet, og de lyttet til henne. Vi har fremdeles tekster av Katarina; brevene, bønnene og boken «Dialogen».

Paul Murray er kjent av mange i Norge. Han er en irsk dominikaner, teolog og poet, og underviser ved Angelicum i Roma. I 2020 publiserte han boken «Saint Catherine of Siena, mystic of fire, preacher of freedom». Her skriver han om «her (Katarinas) preoccupation with freedom. Catherine had a keen sense of the «unspeakably crazy» love of God and the liberating power of his mercy. (…) She had a passion for leading those enslaved by fear and oppression to self-knowledge in God – and ultimately, to true freedom.»

Foredraget holdes torsdag 15. september kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Det holdes på engelsk.

Fri adgang.

Velkommen!