Brødre og søstre,

”Gud ble menneske, for at mennesket skal kunne bli Gud!”,  sa den hellige kirkefader Irineus, en av Kirkens tidligste teologer. Og det er dette budskapet denne søndagens evangelium bringer oss i dag.

Man kunne nesten ha kalt Evangeliene for teologiske billedbøker. De er nemlig ikke først og fremst opptatt av å fortelle hva Jesus foretok seg fra dag til dag, som historiske biografier flest. Nei, evangelie-fortellingenes første og største oppgave er å velge ut de vigtigste hendelsene, for med dem å formidle oss de vesentligste teologiske poengene. Dette gjør de aller best ved hjelp av bilder, eller tablåer, fordi det visuelle gjør det mulig å forklare Guds budskap til menneskene, formidlet ved Jesus Kristi ord og gjerning, på en begripelig måte.

Dette betyr ikke at hendelsene det skrives om i fortellingene ikke har funnet sted. Det betyr at de som nedtegnet hendelsene ved hjelp av språk og ord, først og fremst ønsker å videreformidle det teologiske budskapet, mer enn den historiske hendelsen. For å få fullt utbytte av forkynnelsen, må vi derfor lese evangeliene på en annen måte enn vi pleier å gjøre når vi leser andre bøker. Vi må nemlig lese evangelie-tekstene på evangelistenes egne premisser. Det er først da vi blir i stand til å stille de riktige spørsmålene, – de spørsmålene som vil kunne gi oss akkurat de oppklarende svarene vi er på jakt etter.

”Forklarelsen på Berget”, som dagens evangeliefortelling blir kalt her hjemme, kan egentlig kalles; Kristendommens budskap i et nøtteskall. For det er akkurat denne hendelsen som fremfor noen annen bekrefter det faktum at Jesus er Guds Sønn, den lovede Messias. Og fordi fortellingen samtidig viser oss både Moses og Elias sammen med Jesus, er den også en bekreftelse på at Jesus oppfyller Guds løfter; og således står over både loven og profetene.

Det som hender med Jesus for de tre disiplenes øyne, blir på gresk kalt metamorfose, på latinsk transfigurasjon, og på norsk: forvandling eller altså forklarelse.

Jesu skikkelse gjennomgår en forvandling. Og hvor er det vi ellers hører at Jesus blir forvandlet? Jo, det er opptil flere steder i evangeliene, men alltid først etter sin oppstandelse fra de døde. Da Maria Magdalena kom til den åpne graven påskemorgen, kjente hun ikke Jesus igjen der han satt og ventet på henne. Hun trodde det var gartneren som satt der, helt til han snakket til henne. Og da Jesus noen dager senere dukket opp sammen med de to disiplene på veien til Emmaus, kjente heller ikke de ham igjen. Det gjorde de først da han brøt brødet og uttalte innstiftelses-ordene under eukaristien senere på kvelden!

Det er ved forklarelsen på berget at Jesus for aller første gang viser seg i all sin guddommelige glans. Og de tre utvalgte disiplene som var sammen med ham, var de samme tre som senere også var sammen med ham i Getsemane på skjærtorsdag. Derfor kalles forklarelsen på Berget en foregripelse av oppstandelsen, – en foregripelse av hvordan Jesus Kristus egentlig var i sin guddommelige herlighet, som han igjen fremsto i ved sin innsettelse. Alle vitner forteller at han ikke var den samme etter sin oppstandelse, men at han har blitt forvandlet!

Paulus sier at vi også skal forvandles. Vi skal ikke dø,sier han i brevet til Korinterne, for han regnet det som sikkert at Kristus ville komme tilbake ganske snart, – vi skal ikke dø, men vi skal forvandles på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun!

Ja, vi skal alle forvandles på Herrens dag, og bli slik Kristus ble på forklarelsens berg, og ved sin oppstandelse og himmelfart! For den samme Guds Ånds kraft som oppreiste Jesus fra de døde, skal også oppreise oss fra gravens dyp når tiden er inne.

Det var Jesu’ menneskelighet som ble forvandlet, for at han skulle kunne beholde den også etter at hav var opphøyet i Faderens herlighet. Og på samme måte får også vi beholde vår menneskelighet når vi en gang skal oppstå. For i vår forvandlede menneskelighet skal vi få tre helt inn i herligheten hos Gud, forvandlet til guder, være Gud lik, og se ham som han er. Alt sammen takket være den vidunderligste av alle de gaver Jesus Kristus har gitt oss, nemlig sin udødelige kjærlighet!

+ I Faderens og Sønnens og Den hellige Ånds navn. Amen