Kjære venner, smittevernreglene for Oslo kommune gjelder foreløpig frem til 4. mars, og tillater ingen messefeiring i kirken. Vi er selvsagt lei for dette, men kommer tilbake med informasjon så snart denne foreligger. Fortsatt god fastetid til alle. Med hilsen brødrene