Kjære venner av St Dominikus kirke,

også i år er vi tvunget til å feire liturgien i den stille uke og påske hver for oss, siden kirken må holdes stengt. Derfor strømmer vi våre messer og gudstjenester. Dessverre lar det seg ikke gjøre å strømme Tenebrae, langfredagsliturgien og messen mandag 2. påskedag.

På programmet står følgende:

Palmesøndag: kl 11:00 Høymesse med palmevigsel

Skjærtorsdag: kl 18:30 Høymesse

Påskeaften: kl 22:00 Feiring av påskevigilien

Påskedag (søndag): kl 11:00 Høymesse

På hverdagene fra og med mandag 29. mars kan velsignede palmegrener hentes mellom kl 10:00 og kl 13:00.