HØYTIDEN FOR HERRENS ÅPENBARING, «EPIPHANIA DOMINI»
Onsdag 6. janaur kl. 18.30, Messe i sankt Dominikus Kirke.