Dominikanerne har mottatt overveldende gaver, så utgiftene til oppussingen av kirken vår er nå dekket. Våre velgjørere skal slippe å høre mer om penger på en stund, og brødrene kan preke mest om Evangeliet!

Hjertelig takk til alle!

f. Arne Fjeld,
avgående prior.