«DER LÅ EN PJOKK OG LUKTE
 I TURNIPSÅKERNS GRESS»

Hjertelig takk til alle venner som hjelper med vedlikehold av klosterhagen i St. Dominikus.