Søndag 11. juni. Kristi Legemsfest – Corpus Christi, år. A

INTROITUS: Med beste hvete næret han dem og mettet dem med honning fra klippen.
GRADUALE: Lovsyn Herren, Jerusalem, Sion, pris din Gud.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN!

MEDITASJONSGRUPPEN MØTES PÅ KATARINAHJEMMET mandager kl. 19.30. Mandag 12. juni, siste gang før sommerferien. Kontakt: Tone Mjaavatn mobil 952 06 664. wccm.org

LAUDES, MESSE OG FROKOST PÅ KATARINAHJEMMET for studenter, hver torsdag kl. 7.30, messe kl. 7.45. Inngang gjennom kjøkkenet.

P. ELLERT DAHL FYLLER 95 ÅR 13. JUNI.

«MANNEN FRA SAMARIA – FREMDELES EN AV VERDENS VIKTIGSTE FORTELLINGER?» v. Morten Skjørshammer, Kjell Nordstokke og Einar Aadland. Tirsdag 13. juni i dominikanernes foredragssal. Enkel servering, alle velkomne! Arr: St. Dominikus Klosters Venneforening. (Katolsk Forum).

ORGELKONSERTER I ST. OLAV DOMKIRKE hver tirsdag kl. 11.30. Ca. 30 minutter. Otto Christian Odland og Vegard Sandholt. Kollekt til orgelfondet. Messe kl. 11.00.

FR. ARNFINN HARAM IN MEMORIAM. St. Theresa menighet, Hønefoss, markerte lørdag 10. juni, kl. 11.30
fr. Arnfinn Harams dødsdag, med en messe i skogen hvor han døde i 2012.

PROGRAM FOR OLSOKFEIRING I NIDAROS OG STIKLESTAD, 27.-30 juli. katolsk.no/nyheter

PROGRAM FOR OLAVSDAGENE I ROMA 14.-16. OKTOBER: katolsk.no/nyheter

NYE BØKER
«Jeg vil spørre vinden», koreanske dikt, gjendiktet av Magdalena Kwak Nyberg. Selges klosteret, kr. 349.-.
Karl Gervin: «Sankt Peter på T-banen». Selges i klosteret, kr. 170.-.
Janne Haaland Matlary: Verden blir ikke den samme. Oslo, Kagge, 2023. I alle bokhandler.
DOCAT; «Fra tro til handling». (om katolsk sosial-lære for unge fra konfirmasjonsalder og oppover). Selges i St. Olav Bokhandel.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997
http://katarinahjemmet.katolsk.no