Av Den katolske kirkes historie i Norge

Katolsk tro og liv program

Foredrag «Av Den katolske kirkes historie i Norge» ved Biskop Bernt Eidsvig.
 
Sted: I dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding.
Når: Mandag 6. mars kl. 19.30.