Klosterhagen er under utvikling, og i år var det særlig den øvre hagen som får en ansiktsløftning. Nye murer gir grunnlag for å kunne utnytte uteområdet bedre, med utekjøkken, urtehage og sittegruppe.  Dette er et større prosjekt som tidligst blir ferdig høsten 2017. I mellomtiden nyter vi de delene av hagen som blomstrer gjennom sommeren. Se fotokarusell under.

Vi retter en stor takk til alle frivillige som har bidratt med mange arbeidstimer og gode ideer til løsninger!