Søndag 12. november, 32. søndag i det alm. kirkeår, År A.

INTROITUS: Vær meg nådig, Herre, og hør min bønn.
GRADUALE: Min sjel tørster efter den levende Gud, når kan jeg tre frem for Hans åsyn?

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN.

LITURGISK KALENDER
Onsdag 15. nov.: Albert de Store
Fredag 17, nov. Elisabeth av Ungarn

KIRKEN OG PAVEDØMMET, v. sr. Anne Bente Hadland, mandag 20. november kl.19.30 i Dominikanernes foredragssal. Neuberggaten 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

NY BOK. Aage Hauken: «DISIPPELEN SOM JESUS ELSKET: HVEM SKREV JOHANNESEVANGELIET?» Oslo, Efrem. 2023.

«SHTETL – EN VERDEN SOM VAR.» Utstilling i Det jødiske museums bakgård. Søndag 12. november kl. 11.00-16.00. Også utstillingene : DET JØDISKE ÅRET og HUSK OSS TIL LIVET. Gratis adgang.

INTERESSERT I TIDEBØNNENE? Lunden Kloster inviterer unge voksne under 35 til en gruppe som vil lære om tidebønnene, og synge dem. Inf. og kontakt: ingeborg-marie@lunden.katolsk.no

«TROENS VEKST VED ALDER OG VISDOM» v. sr. Anne-Lise Strøm. Onsdag 22. november kl. 19,00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Messe kl. 18.00 i St. Olav Domkirke. (KATOLSK GROVBRØD).

«NORSKE HISTORIER PÅ SAN MICHELE – DE DØDES ØY I VENEZIA,» v. Oddbjørn Sørmoen. Tirsdag 28. nov. kl. 19.30 i DominIkanernes foredragssal. Fri adgang. Arr. St. Dominikus Klosters venner. (KATOLSK FORUM)

«ANSIKT TIL ANSIKT – EN BOK OM KATOLSK TRO». Av Eirik Sukke og Peder Solberg. En bok for den norske skole. St. Olav forlag. Lanseres i Litteraturhuset I BERGEN, torsdag 9. november kl. 10.00. Boken fåes i St. Olav bokhandel, Oslo.

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 2. desember kl. 10.30 – 15.00. Salg av klosterprodukter, julekaker. Bruktmarked. Juleverksted for barna. Kafé. Alle velkommen!

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.

Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no