Søndag 5. november, 31. søndag i det alm. kirkeår, År A.

INTROITUS: Hør mitt rop om hjelp, men Herre og min Gud.
GRADUALE: Bevar meg, Herre, i din fred.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN.

LITURGISK KALENDER
Tirsdag 7. nov. Alle dominikanske Helgener
Onsdag 8. nov. Alle dominikanske sjelers dag

«ALLEHELGENSKONSERT» – «BRED DINA VIDA VINGAR», sanger til trøst og glede, søndag 5. november kl. 18.00 i Røa kirke. Fri entré. www.musikkfest.net

KONSILENE OG TROSBEKJENNELSENE , v. fr. Arne Fjeld, mandag 6. november kl.19.30 i Dominikanernes foredragssal. Neuberggaten 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

LAUDES, MESSE OG FROKOST for studenter og unge voksne på Katarinahjemmet, torsdager kl. 07.30- 09.30. Inngang gjennom kjøkkenet.

«TILBAKE TIL VIRKELIGHETEN. Å kjenne og leve i Guds verden» v. lektor Øyvind Vardenær Evenstad. Onsdag 8. november kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Fri adgang, (KATOLSK GROVBRØD).

ÅPEN DAG HOS LEGFRANCISCANERNE I ST. HALLVARD KIRKE, torsdag 9. november kl. 18.00- 21.00. Messe i kirken. «Å være fransiskaner under krig og okkupasjon» v. p. Myron Kuspis. Suppe, kaffe og kaker. Slutt kl. 21.00. Alle velkomne.

«SHTETL – EN VERDEN SOM VAR.» Utstilling i Det jødiske museums bakgård. Søndag 12. november kl. 11.00-16.00. Også utstillingene : DET JØDISKE ÅRET og HUSK OSS TIL LIVET. Gratis adgang.

INTERESSERT I TIDEBØNNENE? Lunden Kloster inviterer unge voksne under 35 til en gruppe som vil lære om tidebønnene, og synge dem. Inf. og kontakt: ingeborg-marie@lunden.katolsk.no

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 2. desember kl. 10.30 – 15.00. Salg av klosterprodukter, julekaker. Bruktmarked. Juleverksted for barna. Kafé. Alle velkommen!

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no