Søndag. 29. oktober, 30. søndag i det alm. kirkeår, År A.

INTROITUS: Herren samler sitt folk, og skjenker det sin glede.
GRADUALE: Herre, min styrke, deg har jeg hjertelig kjær.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. Elisabeth Solberg presenterer sin bok «De kom og ble, katolsk invandring i Norge.» VELKOMMEN.

LITURGISK KALENDER
Onsdag 1. nov. Alle Helgen
Torsdag 2. nov. Alle sjelers dag

KONSILENE OG TROSBEKJENNELSENE , v. fr. Arne Fjeld, mandag 6. november kl.19.30 i Dominikanernes foredragssal. Neuberggaten 15, Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

LAUDES, MESSE OG FROKOST for studenter og unge voksne på Katarinahjemmet, torsdager kl. 07.30- 09.30. Inngang gjennom kjøkkenet.

KJELL ARILD POLLESTADS NYE OVERSETTELSE AV BIBELEN presenteres mandag 30. oktober kl.19.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Med Vetle Lid-Larsen. Alle hjertelig velkommen!

SAKRAMENTSANDAKT MED TAIZE-LOVSANG lørdag 4. november kl. 16.30 i St. Hallvard kirke. Alle velkommen.

«HVA ER DA ET MENNESKE? Å LAGE BARN I BIOTEKNOLOGIENS TID», etikkseminar v. Eirik Steenhoff og Morten Magelssen, lørdag 4. nov. kl. 10.00-15.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Påmelding på katolsk.no/nyheter

«TILBAKE TIL VIRKELIGHETEN. Å kjenne og leve i Guds verden» v. lektor Øyvind Vardenær Evenstad. Onsdag 8. november kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Fri adgang, (KATOLSK GROVBRØD).

ÅPEN DAG HOS LEGFRANCISCANERNE I ST. HALLVARD KIRKE, torsdag 9. november kl. 18.00- 21.00. Messe i kirken. «Å være fransiskaner under krig og okkupasjon» v. p. Myron Kuspis. Suppe, kaffe og kaker. Slutt kl. 21.00. Alle velkomne.

ÅPEN DAG PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 2. desember kl. 10.30- 15.00. Salg av klosterprodukter, julekaker og bruktmarked. Juleverksted for barna. Kafé. Alle velkommen!

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no