Søndag 13. nov., 33. søndag i det alm. kirkeår, År. C

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991
VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN

LITURGISK KALENDER
Tirs. 15. . nov.: Albert den Store
Tors.. 17. nov.: Elisabeth av Ungarn

«GUDS BARMHJERTIGHET OG FORSONINGENS SAKRAMENT» v. p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc: onsdag 16. november kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Dørene åpner kl. 18.30. Lett bevertning. (KATOLSK GROVBRØD).

MILITÆRVALFART TIL LOURDES 8.-18. MAI 2023. For soldater i førstegangstjeneste. Inf: Major Torbjørn Olsen, mob. 410 01 620

«ORGELTONANE I ST. DOMINIKUS – FRÅ PIONERANE LUTZ OG NORHEIM TIL IDAG», v. Åse Skjerdal. Tirsdag 22. november kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. Se også WCCM.org og WCCM.no

ÅPENT HUS PÅ KATARINAHJEMMET lørdag 26. nov. kl. 10.30-15.00. Julemarked, juleverksted og hyggelig kafé. Alle velkommen.

PRESENTASJON AV «SEGL 2022». Lørdag 26. nov. kl. 14.00 -16.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang, alle velkommen.

«I DITT LYS; LIVET I TAUTRA MARIAKLOSTER», Boklansering mandag 28. november kl. I8.00. itteraturhuset,
Wergelandsveien. Arr. St. Olav Forlag og katolsk.no

«KIMER I KLOKKER – SIGRID UNDSETS JUL» Boklansering søndag 4. desember kl. 15.00 på Katarinahjemmet. Arr. St. Olav Forlag og katolsk.no. Fri adgang. Varighet: to timer.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMET, http://katarinahjemmet.katolsk.no. Les om sr. Mildri Hoch-Nielsen, som ble født 7. november 1922.