Søndag 6. nov., 32. søndag i det alm. kirkeår, År. C

INTROITUS: Vår hjelp er i Herrens navn, Han som skapte himmel og jord.
GRADUALE: Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991
VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN

LITURGISK KALENDER
Man. 7. nov.: Alle dominikanske helgener.
Tirs. 8. nov.: Alle dominikanske sjelers dag. Tirsdag 8. nov. kl. 17.00 samles dominikanerinnene, legdominikanerne og dominikanerne på Vestre Gravlund, ved dominikanernes gravsted, til bønn og lystenning.

«KUNSTEN Å OVERLEVE, ABRAHAMSEN, EN JØDISK FAMILIEHISTORIE» av Vera Berg og Herman Abrahamsen, boklansering tirsdag 8. nov. kl. 18.00 i Jødisk Museum, Calmeyer gate 15 B. Musikalske innslag. Inngang. Ordinær museums-billett. pamelding@jodiskmuseumoslo

«MARIA ANNO 2022 – UTFORDRING, FORBILDE OG KILDE TIL HÅP» v. Christian Boe Astrup og Bente Bergersen, 19. november kl. 11.00-13.00, lett lunsj til sist, pris: kr. 200.-. Hos St. Joseph-søstrene, Glads vei 23. Påmelding mob. 932 31 893. (MARISTENES HØSTSEMINAR)

«ORGELTONANE I ST. DOMINIKUS – FRÅ PIONERANE LUTZ OG NORHEIM TIL IDAG», v. Åse Skjerdal. Tirsdag 22. november kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. Se også WCCM.org og WCCM.no

ÅPENT HUS PÅ KATARINAHJEMMET Lørdag 26. nov. kl. 10.30-15.00. Julemarked, juleverksted og hyggelig kafé. Alle velkommen.

PRESENTASJON AV «SEGL 2022» Lørdag 26. nov. kl. 14.00 -18.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Fri adgang, alle velkommen.

«I DITT LYS; LIVET I TAUTRA MARIAKLOSTER», Boklansering Mandag 28. november kl. I8.00. Litteraturhuset, Wergelandsveien. Arrr. St. Olav Forlag og katolsk.no

«KIMER I KLOKKER – SIGRID UNDSETS JUL» Boklansering søndag 4. desember kl. 15.00 på Katarinahjemmet. Arr. St. Olav Forlag og katolsk.no. Fri adgang. Varighet: to timer.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no
KATARINAHJEMMET: Les om sr. Else-Britt Nilsen, O.P. på http://katarinahjemmet.katolsk.no