Søndag 30. okt., 31. søndag i det alm. kirkeår, År. C

INTROITUS: Hør mitt rop om hjelp, men Herre og min Gud
GRADUALE: Jeg vil opphøye deg, min Gud, min konge


DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991
VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE SØNDAG ETTER HØYMESSEN.


LITURGISK KALENDER
Tirsdag 1. november: Allehelgen
Onsdag 2. november: Alle sjelers dag

«JESU HJERTE – KILDE TIL VÅRT EGET ÅNDELIGE LIV» v. sr. Klara Ottersen, onsdag 2. november kl. 19.00 i Menighetssalen, Akersveien 5. Dørene åpner kl. 18.30. (KATOLSK GROVBRØD).

MESSE MED BØNN OM KALL, v. maristene, torsdag 3. november kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

LØFTEAVLEGGELSE
St. Elisabethsøster Mikaela avlegger evige løfter undet messen i St. Olav Domkirke lørdag 5. november kl. 11.30.

«KUNSTEN Å OVERLEVE, ABRAHAMSEN, EN JØDISK FAMILIEHISTORIE» av Vera Berg og Herman Abrahamsen, boklansering tirsdag 8. nov. kl. 18.00 i Jødisk Museum, Calmeyer gate 15 B. Musikalske innslag. Inngang. Ordinær museums-billett. pamelding@jodiskmuseumoslo

«MARIA ANNO 2022 – UTFORDRING, FORBILDE OG KILDE TIL HÅP» v. Christian Boe Astrup og Bente Bergersen, 19. november kl. 11.00-13.00, lett lunsj til sist, pris. Kr. 200.-.Hos St. Joseph-søstrene, Glads vei 23. Påmelding mob. 932 31 893. (MARISTENES HØSTSEMINAR)

«ORGELTONANE I ST. DOMINIKUS – FRÅ PIONERANE LUTZ OG NORHEIM TIL IDAG», v. Åse Skjerdal. Tirsdag 22. november kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang. Arr. St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

MEDITASJONSGRUPPEN møtes på Katarinahjemmet mandager kl. 19.30. Kontaktperson: Tone Mjaavatn tlf. 952 06 664. se også WCCM.org og WCCM.no

KOMMENDE BEGIVENHETER:
Lørdag 26. nov. kl. 10.30-15.00: Åpent hus på Katarinahjemmet.
Lørdag 26. nov. kl. 14.00 -18.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien: Presentasjon av SEGL 2022.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.

Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no
KATARINAHJEMMET: Les om sr. Else-Britt Nilsen, O.P. på http://katarinahjemmet.katolsk.no