Søndag 14. april, 3. påskesøndag, år B.

INTROITUS: Lovsyng Gud, med jublende røst, alleluja, alleluja.
GRADUALE: Du lærer meg livets vei, gir meg gledens fylde for ditt åsyn

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!

MORENS VANSKELIGE VALG REDDET LIVET HENNES Inger-Lise Rotschild Grusd forteller, i samtale med Guri Hjeltnes. Søndag 14.april kl. 14.00-15.30, i HL-senteret, Huk Aveny 56.

«KATOLSK ETIKK», v. fr. Arne Fjeld, mandag 22. april kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggt. 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

EN VERDEN SOM GIKK TAPT, I FOTSPORENE TIL ALFRED DÜBLIN, onsdag 17. april kl. 18.00 i Jødisk Museum, Calmeyer gt. 15 b. Samtale ved bokens svenske oversetter. Musikk ved museets husorkester. Påmelding: pamelding@jodiskmuseumoslo.no

KONTAKT MED ANDRE TROS-OG LIVSYNSSAMFUNN, v. Ingrid Rosendorf Joys. Torsdag 18. april kl. 19.00. Kateketisk senters treff på nettet. Ta kontakt med terese.ranek@katolsk.no for påloggings-informasjon.

NY BOK: WERA SÆTHER: «ET ESSAY I GUD», roman. Efrem 2024. Den annonserte bokpresentasjonen er dessverre avlyst.

TIDSSKRIFTET ST. OLAV PÅ NETT! nr. 1, 2024, er utsolgt, men kan leses på nett: på katolsk.no. Høyre spalte: Snarveier, klikk på St. Olav – katolsk tidsskrift, deretter på «Tidligere utgivelser.» (P.g.a. en feil mangler mange trykte eks. sidene 22-36!) Abonnement er gratis, oppgi navn og postadresse til abonnement@katolsk .no eller ring 23 21 94 21.

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.-9. august. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale..
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no