Søndag 21. april, 4. påskesøndag, år B.

INTROITUS: Du er Herren som gjør underverk. Halleluja, Halleluja.
GRADUALE: Lovpris Herren, for Han er god, evig er Hans kjærlighet.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!

KATOLSK ETIKK, v. fr. Arne Fjeld, mandag 22. april kl. 19.30. i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15, Fri adgang. Anledning til å melde seg på til samtalegruppe ved kursets slutt. (KATOLSK TRO OG LIV.)

OMVISNING PÅ FROGNER HOVEDGÅRD søndager i april, mai og juli kl. 13.00. Museumsbillett.

ST. EYSTEINS PRESTESEMINARS VENNER: steystein.katolsk.no

SAKRAMENTSTILBEDELSE I KATARINAHJEMMETS KAPELL for småbarnsforeldre, med barna, hver torsdag kl. 11.30-12.30.

NY BOK: WERA SÆTHER: «ET ESSAY I GUD», roman. Efrem 2024. Den annonserte bokpresentasjonen er dessverre avlyst.

TIDSSKRIFTET ST. OLAV PÅ NETT! nr. 1, 2024, er utsolgt, men kan leses på nett: på katolsk.no. Høyre spalte: Snarveier, klikk på «St. Olav – katolsk tidsskrift», deretter på «Tidligere utgivelser.» (P.g.a. en feil mangler mange trykte eks. sidene 22-36!) Abonnement er gratis, oppgi navn og postadresse til abonnement@katolsk .no eller ring 23 21 94 21.

PROGRAM FOR OLSOKFEIRINGEN I TRONDHEIM 27.-29. juli, med anledning til påmelding: www.trondheimstift.no

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.-9. august. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

SPESIELLE MESSETIDER I ST. DOMINIKUS KIRKE I MAI:
Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag: kl. 9.00: Messe. Ingen annen messe.
Fredag 17. mai: Grunnlovsdag: kl. 9.00: Messe, ingen annen messe.
Mandag 20. mai: 2. Pinsedag: kl. 11.00: Messe, ingen annen messe.

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale..
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no