Søndag 28. april, 5. påskesøndag, år B.

INTROITUS: La oss lovsynge Gud i evighet, alleluja.
GRADUALE: I det samlede folk vil jeg synge din pris.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG. VELKOMMEN!

LITURGISK KALNDER
Mandag 29. april: Katarina av Siena.
Onsdag 1. mai: Joseph, arbeideren. (Eneste messe i St. Dominikus kl. 9.00)

«LAUDATO SI»-GRUPPE I ST. HALLVARD MENIGHET, katolsk.no nyheter.

OMVISNING PÅ FROGNER HOVEDGÅRD søndager i april, mai og juli kl. 13.00. Museumsbillett.

«SJUKEHUSPRESTEN SI ROLLE, IDAG OG I MORGON», v. sjukehusprest Egil Eide og lege Haldor Slettebø. Tirsdag 21. mai kl. 19.30 i Dominikanernes Foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang, ingen påmelding. Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

SAKRAMENTSTILBEDELSE I KATARINAHJEMMETS KAPELL for småbarnsforeldre, med barna, hver torsdag kl. 11.30-12.30.

DAG HOL – MALERI-UTSTILLING, 27. april – 12. mai, hver dag kl. 12.00-18.00. Nils Lauritsens vei 26. T-bane til Ullevål Stadion. 10 minutters gange. (OSLO OPEN)

PROGRAM FOR OLSOKFEIRINGEN I TRONDHEIM 27.-29. juli, med anledning til påmelding: www.trondheimstift.no

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.- 9. august. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

MIDDELALDERSEMINAR PÅ UTSTEIN KLOSTER 7. sept. kL. 10.00-15.00. Alf Tore Hommedal og Tarald Rasmussen. www.utsteinkloster.no

SPESIELLE MESSETIDER I ST. DOMINIKUS KIRKE I MAI:
Onsdag 1. mai: Offentlig høytidsdag: kl. 9.00: Messe. Ingen annen messe.
Fredag 17. mai: Grunnlovsdag: kl. 9.00: Messe, ingen annen messe.
Mandag 20. mai: 2. Pinsedag: kl. 11.00: Messe. Ingen annen messe.

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale..
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no