Søndag 14 . januar, 2. søn. i det alminnelige kirkeår, år B.

INTROITUS: Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger
GRADUALE: Den som frykter Herren, finner all sin glede i hans bud

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN !

St. Olav forlag lanserer Nils Heyerdahls bok «DEN ANDRE HISTORIEN. KATOLIKKEN OG HUMANISTEN LARS ROAR LANGSLET», på Litteraturhuset, Wergelandsveien, mandag 15. januar kl. 18.00. Med forfatteren, Aage Kvalbein, Torbjørn Røe Isachsen, Hallgrim Berg, Bjarte Hjelmeland. Fri adgang.

MEDITASJONSGRUPPEN møtes igjen på Katarinahjemmet 15. januar kl. 19.30, og hver mandag. Kontakt: Tone Mjaaland, mobil 952 06 664. Se ellers wccm.org og wccm.no

«ORDINASJONENS SAKRAMENTE, OG ØKUMENIKK», v. Sr. Else-Britt Nilsen, mandag 22. januar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

«SANKT BRENDANS HAVSEILAS», v. Jan Erik Rekdal, tirsdag 16. januar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang. Arr.: Sankt Dominikus Klosters Venneforening, (KATOLSK FORUM).

LØRDAG VESPER I SANKT DOMINIKUS. Etter aftenmessen lørdager kl. 18.00 synger dominikanerinnene og dominikanerne vesper sammen. Alle er velkommen til å delta, og får utlevert tekstene.

KALLSRETRETT I ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR, Akersveien 6, 26.-28. januar, for menn, 18-25 år, som undres om de har et kall. Seminaret dekker utgiftene. Påmelding: rektorsteystein@okb.katolsk Søknadsfrist til seminaret: 1. mars 2024.

LÆRERE TIL NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE. St.Olav Domkirkemenighet gir kurs i norsk, og søker lærere: to timer 15 torsdager fra februar 2024. Lærerne får kursmateriell og veiledning. Mer informasjon: Isabel.Hillestad@katolsk.no

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no