Søndag 21 . januar, 3. søn. i det alminnelige kirkeår, år B.

INTROITUS: Jeg vil lovsynge Herren, høyt er Han opphøyet.
GRADUALE: Herre, vis meg dine veier!

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN !

LITURGISK KALENDER
Torsdag 25. jan. Apostelen Paulus Omvendelse.
Siste dag i «Bønneuken for kritsen enhet.»

MEDITASJONSGRUPPEN møtes igjen på Katarinahjemmet kl. 19.30, og hver mandag. Kontakt: Tone Mjaaland, mobil 952 06 664.

«ORDINASJONENS SAKRAMENTE, OG ØKUMENIKK», v. Sr. Else-Britt Nilsen, mandag 22. januar kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

«EKTESKAPET – SEKSUALETIKK», v. Sr. Anne Bente Hadland. Mandag 5. februar kl. 19.30.

«TETT PÅ LARS ROAR LANGSLET – KATOLIKK OG HUMANIST» v. Nils Heyerdahl. Torsdag 13. februar kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal. Fri adgang, ingen påmelding. Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

LØRDAG VESPER I SANKT DOMINIKUS. Etter aftenmessen lørdager kl. 18.00 synger dominikanerinnene og dominikanerne vesper sammen. Alle er velkommen til å delta, og får utlevert tekstene.

KALLSRETRETT I ST. EYSTEINS PRESTESEMINAR, Akersveien 6, 26.-28. januar, for menn, 18-25 år, som undres om de har et kall. Seminaret dekker utgiftene. Påmelding: rektorsteystein@okb.katolsk Søknadsfrist til seminaret: 1. mars 2024.

LÆRERE TIL NORSKUNDERVISNING FOR ARBEIDSINNVANDRERE. St.Olav Domkirkemenighet gir kurs i norsk, og søker lærere: to timer 15 torsdager fra februar 2024. Lærerne får kursmateriell og veiledning. Mer informasjon: Isabel.Hillestad@katolsk.no

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond
eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no