Søndag. 15.oktober, 28. søndag i det alm. kirkeår, År A.

INTROITUS: Dersom du gjemte på misgjerninger, hvem kunne da bli stående, men hos deg er tilgivelsen, Israels Gud.
GRADUALE: Herren skal være ders hyrde og føre dem til livets kilde.

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER 21991

KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN. VELKOMMEN.

BIBELEN – FORHOLDET MELLOM DET GAMLE OG DET NYE TESTAMENTE», v. Maria Sammut. mandag 23. oktober kl. 19.30 i Dominikanernes foredragssal. Neuberggaten 15, Liturgisk kvarter: Lukas og Evangelistene. Fri adgang, ingen påmelding. (KATOLSK TRO OG LIV).

«BERGPREKENEN OG TROENS LIV» v. prof. Bernt T. Oftestad. Onsdag 25. oktober kl. 19.00, i menighetssalen, Akersveien 5. Fri Adgang. (KATOLSK GROVBRØD)

«DE KOM OG BLE; KATOLSKE INNVANDRERE I NORGE» av Elisabeth Solberg. Bokpresentasjon mandag 23. oktober kl. 18.30 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Med Biskop Bernt, Marta Bivand Erdal, Caritas Norge, afrikansk kor og tamilske dansere – og tre av innvandrerne som portretteres i boken. Lett bevertning.

«SANKT OLAVS LOV OG RETT» v. prof. Jørn Øyrehagen Sunde. Torsdag 24. oktober kl. 19.30 i dominikanernes foredragssal, Neuberggt.15. Fri adgang, ingen påmelding. Arr. St. Dominikus Klosters venneforening, (KATOLSK FORUM).

HVA ER ET MODENT SYN PÅ SEKSUALITET? v. Prof. Thomas Kazen, Stockholm. Lørdag 28. okt. kl. 12.00 i Lovisenberggaten 4. Påmelding: leder@ogsåvierkirken.no (Akademiet Også vi er kirken).

KJELL ARILD POLLESTADS NYE OVERSETTELSE AV BIBELEN presenteres mandag 30. oktober kl.19.00 i Litteraturhuset, Wergelandsveien. Alle hjertelig velkommen!

ÅPEN DAG HOS LEGFRANCISCANERNE I ST. HALLVARD KIRKE, torsdag 9. november kl. 18.00- 21.00. Messe i kirken, « Å være franciscaner under krig og okkupasjon» v. p. Myron Kuspis. Suppe, kaffe og kaker. Slutt kl. 21.00. Alle velkomne.

DOMINIKANERNE, Neuberggaten 15, 0367 Oslo
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale.
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no

KATARINAHJEMMMETS BYGGEFOND
Gaver kan gis til konto 6029 05 03623 merket Byggefond eller Vipps: 720997 http://katarinahjemmet.katolsk.no