Søndag 16. juni. 11. søndag, år B.

INTROITUS: Hør mitt rop om hjelp, min Herre og min Gud
GRADUALE: Det er godt å prise Herren

DOMINIKANERNES VIPPSNUMMER: 21991 – BANKENE TAR IKKE MYNTER, SÅ VENNLIGST GI SEDDEL, ELLER VIPPS!

VELKOMMEN TIL KIRKEKAFFE ETTER HØYMESSEN SØNDAG!

«DE STJERNEKYNDIGE», v. Vetle Lid Larsen, Tirsdag 18. juni kl. 19.30 i Dominikanernes Foredragssal, Neuberggaten 15. Fri adgang, ingen påmelding. Arr.: St. Dominikus Klosters Venneforening. (KATOLSK FORUM).

NYE BØKER»:
«Å leve i Guds nærvær», en 1600-talls klassiker av Lorens av Oppstandelsen, med forord av kardinal Anders Arborelius fra Stockholm. Oslo, St. Olav Forlag 2024.

Anders Arborelius: «Hverdagsmystikk – kunsten å leve i Guds nærvær.» Oslo, St. Olav forlag 2024.

Karl Gervin: Vandring i Middelalder-Oslo. Oslo, Pax, 2024.

Nils Heyerdahl: Den andre historien; katolikken og humanisten Lars Roar Langslet. Oslo, St. Olav Forlag 2023, (SELGES I KLOSTERET!, VIPPS)

Wera Sæther: Et essay i gud, roman. Follese, Efrem 2024.

SYCAMORE. Møte om katekese-programmet ved rektor ved presteseminar i Roma, Stephen Wang, fredag 28. juni kl. 18.45 i Menighetssalen, Akersveien 5, ALT PÅ ENGELSK! Arr. Kateketisk senter.

DIAKONVIELSE av Mathias Bruno Ledum lørdag 29. juni kl. 18.00 i St. Olav Domkirke.

PROGRAM FOR OLSOKFEIRINGEN I TRONDHEIM 27.-29. juli, med anledning til påmelding: www.trondheimstift.no

«FRA HEDENDOMMENS BRUTALITET TIL KRISTEN BARMHJERTIGHET», Olsok-seminar mandag 29. juli kl. 10.00-14.00, i Menighetssalen, Akersveien 5. Konferansier, p. Thorbjørn Holt. Gratis. Obligatorisk påmelding, frist 26. juli: www.pamelding@okb.katolsk.no

NORGES ELDRE KATOLIKKER, sommerleir på Mariaholm 6.- 9. august. Med Biskop Bernt, p. Sigurd Markussen og p. Erik Ruud. NOK 2500.-. Påmelding: nikoline.myklevik@hotmail.com Tel.: 99 26 07 30.

PROGRAM FOR OLAVSDAGENE I ROMA 16.-18. oktober. cf. katolsk.no/nyheter

«HÅPETS PILEGRIMER» Nordisk valfart til Roma i jubelåret. 1.-3. februar 2025. cf. katolsk.no/nyheter

Dominikanerne:
Tel. 23 27 68 68 (Mandag til fredag kl. 10.00-13.00).
Mandag – fredag: kl. 18.30: Messe
Lørdag : kl. 18.00: Messe, fulgt av vesper
Søndag: kl. 09.00: Messe,
kl. 11.00: Høymesse.
Skriftemål i kirken lørdag kl. 17.00-17.30, eller etter avtale..
Se mer fra Dominikanerne på stdominikus.katolsk.no